Privacy Statement

Lees meer

Privacy Statement - Overduyn Makelaars

Overduyn Makelaars hecht veel waarde aan privacy. Dit privacy statement is niet bedoeld als overeenkomst en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Overduyn Makelaars gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. Dat geldt ook voor uw persoonsgegevens die u op de website invult. Overduyn Makelaars heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Overduyn Makelaars maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Overduyn Makelaars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor een update vanhet privacybeleid van Overduyn Makelaars. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met Overduyn Makelaars via info@overduyn.nl.