Privacyverklaring Overduyn Makelaars

Hoe kunnen wij je helpen?

Overduyn Makelaars respecteert uw privacy en is ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We hebben daarvoor maatregelen getroffen en natuurlijk moeten we daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We zijn transparant over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren we u hierover.

Uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan
Overduyn Makelaars verzamelt en verwerkt enkel die persoonsgegevens die zij nodig heeft. Overduyn Makelaars verzamelt zowel direct (via een verzoek om uw gegevens) als indirect (op de achtergrond) persoonsgegevens. Onder verwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstaan; elke handeling met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, bewaren, analyseren en verstrekken door middel van doorzending. Onder Verwerker wordt verstaan een derde partij welke ingeschakeld is door Overduyn Makelaars voor de uitvoering van de diensten van Overduyn Makelaars.

Via onze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens: (1) met ons contactformulier verwerken wij uw naam, emailadres en het door u geschreven bericht om uw informatieaanvraag in goede orde af te handelen; (2) via cookies verwerken wij persoonsgegevens zoals IP adres, browser, locatie, en bezoekgedrag om u als bezoeker op onze site beter te leren kennen en gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten tonen. Zie hiervoor “cookies en tracking door derden”.

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening verwerken wij andere persoonsgegevens, zoals NAW- en betaalgegevens van onze opdrachtgever en/of diens vertegenwoordiger. Wij zijn dan (sub)verwerker en zullen dan met onze opdrachtgever een verwerkersovereenkomst opmaken waarin specifieke afspraken beschreven staan. Overduyn Makelaars verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan (een) derde(n).

Wetgeving en bescherming
De wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens worden door Overduyn Makelaars nageleefd. Indien noodzakelijk zullen uw gegevens worden verwerkt in het kader van een wettelijke verplichting, en/of als Overduyn Makelaars dit nodig acht in uitzonderlijke situaties zoals juridische procedures.

Gegevensbeveiliging
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals beveiligde verbindingen. Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookies, tracking door derden en hun bewaartermijn
Overduyn Makelaars verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van deze website. Uw bezoek aan de website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen wordt door Overduyn Makelaars gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken, om prestaties van onze advertenties te meten, en persoonlijke advertenties elders weer te geven. Indien u niet wilt dat wij deze marketing-cookies gebruiken, kunt u dat aangeven in onze cookie melding. U dient er rekening mee te houden dat hierdoor de functionaliteit van de website beperkt kan zijn.

Google Analytics
Op deze website gebruiken we Google Analytics om verschillende zaken bij te houden, zoals de duur van een bezoek, de fysieke locatie van een bezoeker en welke pagina(s) er worden bezocht. Het vertelt ons wat er allemaal op onze website gebeurt. Alle gegevens die wij verwerken met Google Analytics zijn anoniem en niet herleidbaar naar een persoon. De bewaartermijn voor deze gegevens is 2 jaar. Voor meer informatie over hoe Google, informatie verzamelt en gebruikt verwijzen we u door naar de Privacy Policy van Google.

Google Ads
Op deze website gebruiken we Google Ads Conversion Tracking en Google Remarketing pixel. Dit helpt ons om de prestaties te meten van onze advertenties wanneer iemand een zoekopdracht invoert op Google en op een van onze advertenties klikt om u gepersonaliseerde advertenties te tonen op websites die deel uitmaken van het Google Ads netwerk. Hierdoor kunnen we het succes bepalen van onze advertentie inspanningen, en om u van tijd tot tijd aan onze diensten te herinneren. De bewaartermijn voor deze gegevens is 2 jaar. Voor meer informatie over hoe Google, informatie verzameld en gebruikt verwijzen we u door naar de Privacy Policy van Google.

Facebook Advertising
Op deze website maken we gebruik van de Facebook Advertising pixel om nieuwe potentiële klanten te bereiken via advertenties. Met deze pixel meten we de effectiviteit van onze advertenties. We gebruiken deze pixel ook om u gepersonaliseerde advertenties te tonen op Facebook zelf. De bewaartermijn voor deze gegevens is 2 jaar. Voor meer informatie over hoe Facebook, informatie verzameld en gebruikt verwijzen we u door naar de Privacy Policy van Facebook.

MailBlue
Op deze website gebruiken we MailBlue om relevante content te delen via e-mail. MailBlue maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzicht geven in de e-mail interactie. De bewaartermijn voor deze gegevens is 2 jaar. Voor meer informatie over hoe MailBlue, informatie verzameld en gebruikt verwijzen we u door naar de Privacy Policy van MailBlue.

Links naar derden
Deze website bevat links naar andere internetsites die geen onderdeel zijn van Overduyn Makelaars. Overduyn Makelaars is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites evenals de wijze waarop deze websites omgaan met de privacy van bezoekers, noch voor het plaatsen van cookies door deze andere websites.

Bewaartermijn
De door Overduyn Makelaars verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en gebruikt. Zie “Cookies, tracking door derden en hun bewaartermijn” voor de bewaartermijn van gegevens welke vergaard worden door cookies. Persoonsgegevens omtrent informatieaanvragen bewaren we 2 jaar om u goed van dienst te kunnen zijn en voor interne analyse op categorieën van aanvragen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens
Voor een concreet verzoek tot inzage, wijziging, en/of verwijderen van persoonsgegevens kunt u contact opnemen via info@overduyn.nl. Ter verificatie kunnen wij om een ID-bewijs (of andere wijze van verificatie) vragen.

Wijzigen privacyverklaring en contact
Het kan voorkomen dat Overduyn Makelaars deze privacyverklaring in de toekomst zal uitbreiden of wijzigen. Belangrijke en/of ingrijpende wijzigingen zullen op een duidelijke manier worden gecommuniceerd. Houd voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten. Indien u vragen of klachten heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via:

info@overduyn.nl of 030 688 45 35

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 20 april 2021.